Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I OW 54/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Zwoleniu , znak [...]