Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1227/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie zwrotu wniosku

I SA/Wa 241/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania