Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I SA/Wa 374/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 166/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 3344/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3343/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I SA/Wa 3345/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OSK 995/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2788/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 994/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   23