Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 166/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2788/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1078/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1722/15 - Wyrok NSA z 2016-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1/ uchyla zaskarżony wyrok w całości; 2/ uchyla decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...]; 3/ zasądza od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz H.F. kwotę 600 (sześćs...

I SA/Wa 1720/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 12/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2207/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2041/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1727/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2