Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I OSK 2245/18 - Wyrok NSA z 2020-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2697/19 - Wyrok NSA z 2020-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 683/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

I OSK 2246/18 - Wyrok NSA z 2020-03-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2818/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji