Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 256/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2603/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2013/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

I SA/Wa 2080/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej sprostować z urzędu błąd pisarski w uzasadnieniu postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2080/12 w ten sposób, że zamiast słów 'oddalił skargę' w wierszu 4 od góry wpisać 'uwzględnił skargę'.

I OSK 635/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1548/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 34/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1208/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 876/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SAB/Wa 613/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   14