Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1649/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Wniosek w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2909/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 393/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1414/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 724/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 756/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 368/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 561/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na własność państwa

I SA/Wa 36/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2999/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   11