Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 166/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1078/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 12/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2207/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1686/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji