Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2894/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 574/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1473/18 - Postanowienie NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 280/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 153/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , znak: [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 59/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 60/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., Z. B., S. B., M. W., E. B., T. O., M. S., M. M. decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 289/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

IV SA/Wa 2818/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2