Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

I SA/Wa 2901/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przejęcia gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 2904/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 929/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy przej...