Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 1979/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

I OZ 552/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną

I SA/Wa 1270/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia.

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

II SA/Kr 1097/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 272/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość rolną

I OW 183/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz państwa za rentę

I OSK 2001/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia skargę kasacyjną oddala

II SA/Bk 676/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-06

skarg J. S. oraz Skarbu Państwa - Nadleśniczego Nadleśnictwa W. w W. S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnych
1   Następne >   2