Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6293 Przejęcie gospodarstw rolnych X

II SA/Bk 287/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oraz udziału we wspólnocie pastwiskowej

II SA/Kr 1259/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Rz 1598/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-10

Sprawa ze skargi H. S. na Wojewodę [...] w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu