Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

I OZ 276/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty C. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

III SAB/Po 27/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie przejęcia mienia z naruszeniem prawa. Postanawia

III SO/Po 3/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-17

Wniosek T.F. o wymierzenie grzywny Staroście Powiatowemu w O. w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę.

II SAB/Gl 56/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 53/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gd 640/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-26

Sprawa ze skargi J. M. na pismo Starosty w przedmiocie skorygowania zadłużenia gospodarstwa rolnego