Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Kr 1523/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania rodzinie zastępczej pomocy społecznej

II SA/Kr 605/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 675/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 633/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Ośrodkiem Polityki Społecznej

II SA/Kr 342/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-25

Wniosek w przedmiocie żądania wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

III SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 467/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-24

Wniosek J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od Wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 467/07)
1   Następne >   +2   +5   +10   22