Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 229/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu, w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku okresowego

II SA/Op 532/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Op 745/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 228/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Op 743/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 117/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 688/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 97/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Op 737/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 115/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu, w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3