Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 560/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi J. Z. w przedmiocie składek emerytalno

II SA/Op 201/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-11

Skarga B. M. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 116/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 283/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

II SA/Op 581/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Skarga B. P. reprezentowanej przez rodziców T. P. i J. P. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego skargi kasacyjnej B. P. reprezentowanej przez rodziców T. P. i J. P. od wyroku WSA w Opolu sygn. akt II SA/Op 581/07

II SA/Op 513/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Skarga G. G. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Op 513/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy wniesionego przez G. G.

II SA/Op 581/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 594/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 27/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   5