Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku odrzucającego zażalenie

I OW 77/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. L. opiekuna prawnego K. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej