Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 182/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. U. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OZ 914/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi

I OW 179/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o przyznanie pomocy finansowej na zakup obuwia i odzieży oraz na opłatę za pobyt w schronisku

I OW 182/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. U. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OZ 706/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie z wniosku A.O. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Tuchowa grzywny w związku z nieprzekazaniem akt do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

I OW 18/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej K. S.

I OW 15/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T. C. o udzielenie pomocy w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego

I OW 144/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. B. o przyznanie pomocy finansowej

I OW 194/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. B. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej

I OZ 913/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku A. L. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi
1   Następne >   2