Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SO/Ol 1/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o skierowanie do rodzinnego domu pomocy społecznej

I OW 233/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ustalenia na rzecz E.K. prawa do świadczeń z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego oraz skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 234/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do skierowania R.J. do domu pomocy społecznej

I OW 279/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.L. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 669/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza L. w przedmiocie zasiłku stałego

I OW 242/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. M. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OW 230/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 222/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R.S. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego

I OW 221/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.L. o przyznanie zasiłku celowego i okresowego
1   Następne >   +2   6