Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 745/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-12

Sprawa ze skargi B. B. w przedmiocie pomocy społecznej

I SO/Wa 58/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

II SA/Bd 718/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we W. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 675/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-21

Sprawa ze skargi A. J. na decyzje SKO w przedmiocie dożywiania, oraz na nieprzyznanie przez Prezydenta Miasta pomocy w zakresie dożywiania i stypendiów

IV SA/Gl 900/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-09

Sprawa ze skargi A. Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 151/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Sprawa ze skargi R. M. w przedmiocie świadczenia rodzinne

II SO/Lu 5/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-04-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   3