Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1349/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza N w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OPP 132/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-19

Skarga A. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 645/20 ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego