Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1030/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-05-13

Sprawa ze skargi J.Z. od decyzji SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 600/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 1029/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 216/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

II SA/Ol 322/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 320/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Ol 222/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zapłaty

II SA/Ol 971/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 212/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-06

Dnia 6 maja 2020 roku WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D.K. na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 572/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2