Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OW 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

II SAB/Łd 2/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-01-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1270/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 143/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. P. na Prezydenta Miasta P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 98/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi M.K. bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie wykonania decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 574/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 848/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SAB/Łd 2/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wypłaty zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5