Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Po 98/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi M.K. bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie wykonania decyzji administracyjnej

IV SA/Gl 574/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SAB/Łd 2/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie wypłaty zasiłku celowego

IV SA/Gl 1223/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1267/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SA/Bd 539/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 713/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1225/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 1224/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej