Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 710/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną