Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 115/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

IV SAB/Gl 12/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

I OW 142/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w spawie ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich O. L. i O. L. w rodzinie zastępczej na terenie powiatu s.

I OW 166/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

Wniosek w przedmiocie umowy o prowadzenie placówki rodzinnej

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zaległych uzupełniających roszczeń finansowych na rzecz córki

I OW 101/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania A. M. w rodzinie zastępczej

I OW 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów pobytu małoletnich J. K., W. K., P. K. w placówce opiekuńczo

IV SAB/Gl 25/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych zobowiązuje Starostę Ż. do załatwienia wniosku skarżącej D.J. z dnia [...]r.

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zaległych uzupełniających roszczeń finansowych na rzecz córki
1   Następne >   2