Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 12/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zwrotu kosztów utrzymania N. M. umieszczonej w rodzinie zastępczej

I OW 243/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-21

Wniosek w przedmiocie wskazania jednostki właściwej do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniego M. K.

I OW 53/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniego w rodzinie zastępczej

III SA/Gd 64/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-17

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Starosty w przedmiocie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

I OW 292/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo

I OW 227/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci: M. B. i M. B., umieszczonych w rodzinie zastępczej

I OW 93/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków za pobyt małoletnich

III SA/Gd 454/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

III SAB/Gd 37/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w sprawie niewydania prawomocnego dowodu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

I OW 27/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie małoletniej umieszczonej w rodzinie zastępczej
1   Następne >   +2   4