Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Gd 17/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-04-24

Wniosek M. K. na bezczynność Wojewody w zakresie rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych

I OW 284/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie świadczenia wychowawczego

II SAB/Gl 129/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SAB/Gl 128/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SAB/Gl 130/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

I OSK 1984/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego