Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

II SA/Op 40/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II SA/Op 171/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprawienia pogrzebu umorzyć postępowanie.

II SA/Op 2/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego