Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 231/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Go 671/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania