Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

I OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu M. K. do domu pomocy społecznej

I OW 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o umieszczenie L. T. w Domu Pomocy Społecznej

I OW 77/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. L. opiekuna prawnego K. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 88/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku B. L. o umieszczenie K. K. w domu pomocy społecznej

I OW 113/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionej U. G. w domu pomocy społecznej