Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SO/Lu 1/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

II SO/Lu 2/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy a Prezydentem Miasta w sprawie skierowania

II SA/Lu 24/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-14

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej