Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SA/Bk 726/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ulicy Polowej 39 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części odnoszącej się do ustalenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w Dziennym Domu Pomocy w Łomży.

II SA/Op 393/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze