Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

IV SA/Wr 193/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

IV SA/Wr 861/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu nr 1 w Dzierżoniowie

IV SA/Po 129/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Ol 827/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Op 211/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

IV SA/Wr 386/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sycowie w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

II SA/Op 117/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w przedmiocie usług opiekuńczych z zakresu pomocy społecznej

IV SA/Wr 339/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie organizacji Domu Dziennego Pobytu [...] w L. oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu

IV SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy G. Ś. w przedmiocie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
1   Następne >   2