Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SA/Gl 632/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Skarga D.J. i Starosty Ż. na decyzję SKO w B. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 541/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1888/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Sprawa ze skargi E. K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 957/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Go 201/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-26

Sprawa ze skargi [...] na pismo SKO w przedmiocie zarzutów przewlekłości postępowania

II SA/Go 200/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-30

Sprawa ze skargi [...] na pismo SKO w przedmiocie wyjaśnień z zakresu pomocy społecznej

II SA/Go 416/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Gd 169/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 393/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem
1   Następne >   +2   +5   +10   16