Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OW 109/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

I OW 102/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez A. K..

I OW 94/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla P. P.

I OW 124/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku W. W. o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na syna D. W.