Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SAB/Gl 29/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1270/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 574/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 848/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OW 125/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku A. K. o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej na dzieci K. S., N. K. oraz N. K.

I OW 97/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane M. C.

I OW 110/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych K. S.

I OW 112/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych B. J.

I OW 115/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku H. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego postanowił: wskazać Prezydenta Miasta Katowice jako organ właściwy do rozpoznawania przedmiotowego wniosku.
1   Następne >   3