Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I SAB/Wa 58/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi J.O. na pismo Wójta Gminy R. , nr [...]

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J.O. na pismo Wójta Gminy R. , nr [...]

I SA/Wa 1391/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. O. na pismo Wójta Gminy R. , .[...]