Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

I OSK 803/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra

II SA/Go 460/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Gl 845/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

IV SA/Wr 452/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

II SA/Go 416/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia ponowię wniesionych skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 527/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej

I SAB/Wa 432/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi B.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Radę Miasta O. i braku odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O

II SAB/Go 19/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie zakresu i formy udzielonej pomocy społecznej

II SA/Go 311/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

III SA/Kr 615/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   20