Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

IV SAB/Gl 12/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-06-10

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zaległych uzupełniających roszczeń finansowych na rzecz córki

I OW 31/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie ponoszenia kosztów pobytu małoletnich J. K., W. K., P. K. w placówce opiekuńczo

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zaległych uzupełniających roszczeń finansowych na rzecz córki

II SAB/Rz 13/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zaległych uzupełniających roszczeń finansowych na rzecz córki

IV SAB/Gl 12/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w Ż. w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej