Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 791/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 386/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 790/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 452/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty R. w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-16

Sprawa ze skargi B. W. na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-18

Sprawa ze skargi B. W. na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-23

Sprawa ze skargi B.W. na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii sprzeciwu strony skarżącej od postanowienia Starszego referendarza sądowego

IV SA/Gl 845/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Sprawa ze skargi B.W. na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii skargi kasacyjnej od postanowienia

IV SA/Gl 50/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-04

Sprawa ze skargi B.W. na pismo Starosty Powiatu Z. w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej