Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1171/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Wr 472/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Wr 467/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SA/Wr 52/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 420/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądnej treści

IV SA/Wr 420/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądnej treści

IV SA/Wr 420/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

IV SA/Gl 57/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Po 837/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 118/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z [...] znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie odsetek od należności z tytułu zwrotu dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   4