Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Łd 1092/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki silosów zbożowych

II SA/Kr 157/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-08

Wniosek w przedmiocie wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym

IV SA/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

IV SA/Wr 93/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Lu 138/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za czynności egzekucyjne

II SA/Lu 137/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za czynności egzekucyjne

II SA/Gd 667/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Rz 134/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-29

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 68/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Rz 1733/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione
1   Następne >   +2   +5   +10   66