Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1470/14 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie odmowy uznania zarzutu za zasadny

I OSK 1630/16 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego