Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 138/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za czynności egzekucyjne

II SA/Lu 137/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty za czynności egzekucyjne

VII SA/Wa 1587/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Skarga B. D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 2488/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 133/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 586/15 o odrzuceniu skargi T. A. i R. A. na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z [...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Gd 631/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie kary pieniężnej w egzekucji obowiązku rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 1147/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie oddalenia zarzutów na prowadzone postepowanie egzekucyjne

VII SA/Wa 2673/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Po 220/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

VII SA/Wa 831/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   26