Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 92/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-10

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

IV SA/Wr 93/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II OSK 68/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II OSK 228/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Ol 109/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Ol 108/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów do postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1466/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi R. S. na czynności Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1450/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu

II SA/Sz 64/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów

II SA/Ol 160/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów do postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   8