Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 78/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia