Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1133/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego