Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1194/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1196/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1199/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1201/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 838/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

VII SA/Wa 1228/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1229/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-20

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 3032/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1223/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1224/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   3