Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 209/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania za...

II OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 208/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów z...

II OSK 1892/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uznania za niedopuszczalny zarzutu wykonania obowiązku